Polityka prywatności, przetwarzanie danych

Od 25 maja 2018 r. w Polsce i w innych krajach Unii Europejskiej stosowane jest Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO). W związku z tym pragniemy poinformować Cię, w jaki sposób Firma Usługowo-Handlowa SOŁDACH-POL Jerzy Sołtys przetwarza dane osobowe.


Administratorem danych osobowych jest Firma Usługowo-Handlowa SOŁDACH-POL Jerzy Sołtys (dalej: SOŁDACH-POL, adres: ul. Juliana Tuwima nr 18, 32-540 Trzebinia). Dane są przetwarzane w celach kontaktowych, w tym umożliwienia wysłania wiadomości e-mail z zapytaniem do firmy SOŁDACH-POL oraz do udzielania informacji o działalności firmy SOŁDACH-POL, ostatnio wykonanych projektach, aktualnej ofercie. Powyższe jest realizowane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, czyli zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. dokonanie pomiarów statystycznych, ulepszania naszych usług, jak również prowadzenie marketingu i promocji własnych usług administratora w serwisie internetowym. Dane mogą być także przetwarzane, gdy jest to niezbędne do zawarcia lub wykonania umowy i wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na SOŁDACH-POL, czyli na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b oraz lit. c RODO. Dane mogą być przekazywane podmiotom, z pomocą których SOŁDACH-POL realizuje wskazane cele, w tym podmiotom utrzymującym infrastrukturę IT. Podanie danych jest dobrowolne, a w relacjach umownych stanowi wymóg zawarcia i realizacji umowy. Możliwe jest zgłoszenie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, żądania do nich dostępu, sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przeniesienia. Dane przechowywane są do wniesienia sprzeciwu, a w relacjach umownych – przez czas trwania umowy i po jej zakończeniu przez okres wynikający z przepisów o archiwizacji i przedawnieniu roszczeń. Każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Informacje dotyczące cookies: Firma Usługowo-Handlowa SOŁDACH-POL Jerzy Sołtys, jako usługodawca strony http://www.soldachpol.pl/index.php przechowuje i uzyskuje dostęp do cookies, tj. niewielkich informacji tekstowych, wysyłanych przez serwer WWW i zapisywanych na twardym dysku, lub innym nośniku danych użytkownika, w celu: prawidłowego funkcjonowania strony http://www.soldachpol.pl/index.php, konfiguracji strony http://www.soldachpol.pl/index.php, bezpieczeństwa i niezawodności strony http://www.soldachpol.pl/index.php, monitorowania stanu sesji, dostosowania wyświetlanych informacji do użytkownika lub analiz, statystyk, badań i audytu wyświetleń strony internetowej.


Możesz określić warunki przechowywania lub uzyskiwania dostępu do cookies za pomocą ustawień przeglądarki. Zgodę na przechowywanie lub uzyskiwanie dostępu do cookies przez Firma Usługowo-Handlowa SOŁDACH-POL Jerzy Sołtys na Twoim urządzeniu, wyrażasz za pomocą ustawień zainstalowanej na Twoim urządzeniu przeglądarki. Więcej informacji można znaleźć w naszej Polityce prywatności i cookies.